Festival för tjejer, transor och icke-binära

Festival för tjejer, transor och icke-binära

Under 2017 skapade komikern och programledaren Emma Knyckare stora rubriker när hon började att tala om att hon hade idéer kring en festival som enbart var för tjejer. Anledningen till det uppmärksammade uttalandet var den våg av sexuella övergrepp som skett mot tjejer på svenska festivaler under 2016 och 2017 men som den breda massan fick kännedom först under år 2017. Mindre än ett halvår senare släpptes den första omgången biljetter till denna festival som sedermera fått namnet Statement.

Diskriminering mot män
Föga förvånande fick Emma Knyckares idé massiv kritik då den ansågs vara diskriminerande mot män. Enligt juristen Eberhard Stüber som uttalade sig om festivalidén så skulle Emma Knyckare bryta mot diskrimineringslagen om hon arrangerade en mansfri festival, av den enkla anledning att män och kvinnor inte får behandlas olika vid allmän sammankomst eller officiell tillställning. Diskrimineringslagen kan göra vissa undantag men dessa gäller främst för institutioner såsom fängelser och behandlingshem och är inte applicerbara på en festival, vilken räknas som en allmän sammankomst.

Ändrad taktik
Enligt ovan nämnda jurist går det dock att komma runt diskrimineringsstämpeln genom festivalens upplägg och det är något som Emma Knyckare har tagit fasta på. Det går nämligen utmärkt att marknadsföra festivalen på ett sådant sätt att män väljer att inte komma, att neka dem att köpa biljetter eller porta dem vid grinden är däremot inte okej i lagens ögon. Ett liknande koncept har showen Ladies Night, vilken faktiskt har anmälts till diskrimineringsombudsmannen till följd av att män inte har fått köpa biljetter. Flera av dessa män har dock inte haft någon lycka, då händelserna inte har ansetts vara tillräckligt allvarliga.

Statement – för tjejer, transpersoner och icke-binära
Emma Knyckare har fortsatt att marknadsföra festivalen Statement som en mansfri festival men definitionen har gjorts något snävare där ”mansfri” endast avser cisman. För den som inte har stött på begreppet cisman eller cisperson tidigare så kan det sägas att en cisperson är motsatsen till en transperson. Prefixet ”cis” är latin för ”på samma sida”, vilket är motsatsen till ”trans” som betyder ”på andra sidan om”. En cisman är således en person som är en man biologiskt likväl som emotionellt, socialt, juridiskt och så vidare. Statement festivalen välkomnar alltså kvinnor, transpersoner och personer som anser sig vara icke-binära könsligt sett.

Finansiering genom Kickstarter
För att förverkliga sina planer om en mansfri festival valde Emma Knyckare att använda sig av Kickstarter. Gräsrotsfinansieringen drog igång under september och det dröjde inte särskilt länge förrän festivalen hade fått ihop över 500000 kronor och var finansierad. Över 3000 personer har hjälpt till att bidraga men några av de största summorna kommer dels från Knyckare själv, som valt att sälja sig som komiker för 60000 kr för en kväll, liksom konstnären Stina Wollter som målat en tavla som anses vara värd över 30000 kr.

dante