Stockholms Filmfestival för barn

Stockholms Filmfestival för barn

I samband med Stockholms Filmfestival 16 – 21 april 2018 anordnas ett liknande evenemang för barn och ungdomar. Namnet på denna festival är Stockholms Filmfestival Junior och syftet med den är att sprida högkvalitativa filmer till barn och ungdomar i alla åldrar.

Filmer från hela världen
Ett av de viktigaste inslagen under Stockholms Filmfestival är att exponera publiken för filmer från världens alla hörn och denna målsättning gäller även för juniorerna. Det görs många alternativa filmer, med olika synvinklar, som sällan når gemene man men med hjälp av Filmfestivalen kan fler få ta del av dessa. Filmer för barn visas på flera olika biografer i Stockholm.

Främja filmintresset i tidig ålder
Ett annat inslag i Stockholms Filmfestival Junior är ”1 minut film”, vilken är en nationell tävling. Barnen får möjligheten att skapa sina egna filmer, som ska vara en minut långa, varefter de tävlar mot varandra. Denna tävling är öppen för alla mellan 6 – 19 år och filmbidragen ska vara juryn tillhanda senast 1 april.

Filmverkstäder
En annan del av filmfestivalens arbete med att främja filmintresset är installationen av filmverkstäder. Dessa finns dels på Stockholms skolor men det finns även ett samarbete med Tekniska museet och Naturhistoriska museet.

dante