Malmöfestivalen – en folkfest med kultur och kräftor

Malmöfestivalen – en folkfest med kultur och kräftor

Sedan 1985 har Malmöfestivalen dragit till sig malmöiter och övriga skåningar vareviga år. Denna festival är en folkfest utan dess like och faktum är att anses vara den största av sitt slag i Norden med runt 1,5 miljoner besökare.

Malmöfestivalen är lite annorlunda, lite mysigare och kanske till och med lite mer avslappnad än festivaler i Sveriges övriga städer. På något vis lyckas Sveriges tredje största stad nämligen få till en festival som sjuder av gemytlighet. Ett av de mest karaktäristiska inslagen under denna folkfest, som hålls under augusti, är den gemensamma kräftskivan som hålls på Stortorget. Under denna kräftskiva tar var och en med sig sina egna kräftor medan staden bjuder på livemusik.

För övrigt präglas Malmöfestivalen av många olika kulturella inslag. Butiker, caféer, restauranger och livsmedelstillverkare flyttar ut på gator och torg. Musiker spelar musik i stadens olika hörn och på centralt placerade scener. Därtill finns det underhållning för fler smaker än enbart för de musikintresserade, bland annat kan festivalbesökarna titta på olika teater- och filmföreställningar. För den som gillar poesi finns det tillfällen för poesiläsning och för barnen finns det cirkusakter att besöka liksom olika saker att prova på. Det är en folkfest för hela familjen.

dante